Werkwijze

Ik ervaar dat veel ondernemers gedurende de looptijd van de financiering(en) niet of nauwelijks laten onderzoeken of de rente, zekerheden en overige voorwaarden nog steeds passend zijn. Dit is vaak een gemiste kans omdat er in veel gevallen verbetering mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lagere rente, aanpassing van de constructie qua aflossing en vermindering van de zekerheden. In sommige gevallen is dit mogelijk bij de huidige financier, in andere gevallen is herfinanciering bij een andere financier voordeliger.

Doorgaans bestaat mijn dienstverlening tenminste uit:

  • Vooraf informatie bij u opvragen, zoals bijvoorbeeld jaarcijfers en bestaande contracten, zodat ik een goede analyse kan maken

  • Het voeren van tenminste één persoonlijk gesprek waarbij de huidige situatie, mijn bevindingen en uw wensen in kaart worden gebracht

  • Afhankelijk van mijn bevindingen en uw wensen bespreek ik met u welke mogelijkheden tot verbetering er zijn en hoe we die samen kunnen realiseren