Bankfinanciering

De bancaire financiering is nog steeds de meest bekende vorm van financieren. In het contact met de bank is de laatste tijd echter veel veranderd. Er gaat steeds meer digitaal en er is een beeld ontstaan dat banken op dit moment weinig meer voor ondernemers kunnen betekenen. Dat is niet juist. Wanneer de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend en onderbouwd is er nog veel mogelijk. Tiehuis Zakelijk Advies weet exact waar banken naar kijken, wat wel en niet mogelijk is en aan welke voorwaarden een financieringsaanvraag moet voldoen.

Het grote voordeel van bancair financieren is dat de tarieven over het algemeen scherp zijn. Nadelen kunnen zijn dat er soms beperkte risicobereidheid is, veel zekerheden worden gevraagd en andere aanvullende voorwaarden worden gesteld.