Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij u uw vordering overdraagt een gespecialiseerde partij, ook wel de factormaatschappij genoemd. U ontvangt in ruil hiervoor direct uw geld (na aftrek van bepaalde kosten). De meest bekende vormen zijn American Factoring (waarbij u per factuur beslist of u deze wel of niet verkoopt aan de factormaatschappij) en traditionele factoring (hierbij worden alle facturen overgedragen aan de factormaatschappij). Daarnaast zijn er nog aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld het verzekeren van debiteuren. Welke diensten men wel of niet uitvoert verschilt sterk en is mede afhankelijke van uw wensen.