Werkkapitaal

Voorraad

Vaak hebben ondernemers die hun klanten goed willen bedienen voorraad nodig. Hierbij dient u die voorraad (meestal) vooraf te betalen. Met een voorraadfinanciering bent u  in staat uw leveranciers sneller te betalen en kunt u mogelijk gebruik maken van betalingskortingen waardoor uw rendement verbeterd. De financiering van voorraad is in de praktijk zeer goed te combineren met een debiteurenfinanciering.

Debiteuren

Wist u dat meer dan de helft van alle bedrijven in Nederland kampt met een liquiditeitsprobleem door te late betalingen? Dit is niet iets waar u als ondernemer erg blij van wordt. Door de facturen voor te financieren, beschikt u sneller over uw geld en kunt u zich weer focussen op het ondernemen.

Een veel voorkomende vorm van voorraad- en debiteurenfinanciering is het rekening courant krediet. Hierbij kunt u dan geoorloofd rood staan op uw betaal rekening. Hierbij zijn diverse varianten mogelijk van een vast krediet, seizoen krediet of krediet op basis van de hoogte van uw debiteuren en /of voorraad.

Een andere vorm van debiteurenfinanciering is factoring. Hierbij draagt u uw vordering over aan de factormaatschappij (de financier) en krijgt u het gefactureerde bedrag doorgaans gelijk uitbetaald, na aftrek van bepaalde kosten. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe partijen op de markt gekomen die deze financiering aanbieden. Veelal wordt gekeken naar onder meer de totale omvang van uw debiteurenportefeuille, ouderdom van uw vorderingen en spreiding in klanten. Ik ken de verschillen tussen de financiers en vormen van financiering en help u graag met een goed advies en het vinden van de juiste financier.