Bedrijfsherstel

Herstructurering van uw bedrijf en financiering

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met problemen (uitdagingen), doordat de omzet terugloopt, bedrijf te snel groeit of een grote klant failliet is gegaan. Dit is een lastige situatie die veel onrust kan veroorzaken en uw blik vertroebeld. Tiehuis Zakelijk Advies helpt u graag deze problemen op te lossen. Ik maak met een grondige analyse de problemen inzichtelijk en zoek naar een passende oplossing. Hierbij ben ik ondernemend en no-nonsens en dit zie je ook terug in mijn aanpak en advies: eerlijk, duidelijk en praktisch, met de blik vooruit!

Werkwijze herstructurering van uw bedrijf:

  • Grondige analyse maken van het bedrijf (bedrijfskundig en financieel)

  • Plan van aanpak met verbeterpunten en vervolgstappen die we concreet aanpakken. Hierbij schakelen we externe specialisten in waar nodig

  • Vaak is de financieringsstructuur niet meer passend. We gaan in gesprek met de huidige of andere financier(s) met concreet plan van aanpak om te zoeken naar een passende oplossing

  • Periodiek contact over de voortgang en bijsturen waar nodig

De herstructurering van uw bedrijf kan mogelijk leiden tot:

  • Wijziging in financieringsstructuur of herfinanciering

  • Verkoop van een specifiek bedrijfsonderdeel

  • Wijzigingen in het management

  • Afspraken maken met crediteuren om een deel van hun openstaande vordering kwijt te schelden

  • Afspraken met de belastingdienst over een regeling of gedeeltelijke kwijtschelding

  • Faillissement en doorstart