Vermindering Zekerheden

Meer vrijheid

Wanneer u in het verleden een financiering heeft afgesloten is de kans groot dat u hiervoor één of meer zekerheden heeft moeten verstrekken. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het recht van hypotheek op uw bedrijfspand of woning, verpanding van uw voorraden, debiteuren en bedrijfsmiddelen of een persoonlijke borgstelling waarmee u privé aansprakelijk bent voor (een deel) van de financiering.

Gedurende de looptijd van de financiering kunnen er allerlei zaken veranderen. Er is vaak een gedeelte van de lening afgelost en daarnaast kan de algehele performance van het bedrijf verbeterd zijn. Hierdoor loop je als financier minder risico en kun je vragen om volledige vrijgave of vermindering van de zekerheden. In de praktijk zien we dat veelal de oorspronkelijke zekerheden gehandhaafd blijven. 

Voor een aantal ondernemers is dit vooral een gevoelskwestie, maar het vergroot in sommige gevallen ook de financieringsmogelijkheden bij derden of bescherming van het privé vermogen. Tiehuis Zakelijk Advies weet welke informatie en onderbouwing financiers willen ontvangen bij dergelijke verzoeken en voert graag met of voor u  het gesprek met uw financiers.